1. Du är här:
 2. Hem
 3. Branscher
 4. Motor

Motor

Somas ventiler har använts under många decennier för att styra avgasflödet efter förbränningen i stora motorer för både marina och fastlandsinstallationer. Moderna krav på bränsleeffektivitet och miljöhänsyn har ökat behovet av noggrann kontroll och även möjligheten att kunna stänga av gasflöden helt.

Somas avgasventiler

Avgasventiler är anpassade för hantering av motoravgaser och blir mer och mer eftertraktade på marknaden. Detta passar oss utmärkt eftersom vi har ett brett utbud inom just avgasventiler.

Vridspjällventilen är den mest lämpliga typen av ventil för avgaser. Somas unika spjäll och flexibla metallsäte ger ett mycket effektivt kontrollelement för avgaser. Ventilerna måste kunna hantera svåra temperaturcykler, sot och frätande ämnen i avgasflödet samt kraftiga vibrationer. För att minimera driftstopp för underhålls- och reparationsarbete, så hör även designen av lagerhylsor och axeltätningar till de specifika kraven för avgasinstallationer. Somas ventiler är designade med en förlängd axel, så att det är möjligt att montera manöverdonet utflyttat från ventilen. Manöverdonet med tillbehör är mer känsligt för värme jämfört med ventilen, så det är viktigt att flytta dessa delar så långt som möjligt bort från den varma ventilen.

Manöverdonen kan ställas i felsäkert läge och vanligtvis används pneumatiskt don med tillbehör för att få den önskade funktionaliteten. Även elektriska ställdon kan användas, dock är det inte så vanligt.

Produktinformation avgasventiler

 • Dimensioner vridspjällventiler DN 80 – DN 1200, upp till DN 1600 på begäran
 • Dimensioner kalottventiler DN 25 – DN 65
 • Tryckklasser PN 10 – PN 50
 • Vridspjällventiler med metallsäte och kalottventiler med HiCo-säte, har god täthet i enlighet med gällande bransch- och applikationskrav
 • Glappfri momentöverföring mellan ventil och ställdon, samt ställdon och lägesställare
 • Servicevänlig konstruktion där sätena både hos vridspjällventiler och kalottventiler kan bytas utan att ställdonet demonteras. Ventilen behöver inte heller plockas ner i sina beståndsdelar
 • Standardventil upp till 550° C
 • Högtemperaturventil upp till 700° C

Motor-Wastegate-bypassventiler

Waste gate/bypass ventiler

Motor-Värmeåtervinningssystem

Värmeåtervinningssystem

Motor-EGRventiler

EGR ventiler

Motor-SCRventiler

SCR ventiler

Motor-Slowsteaming-Turbocutout

Slow steaming/Turbo cut-out

Branscher-Motor-CTA1

När tillförlitlighet är viktigt

Somas ventiler är utvecklade för att passa i en mängd olika branscher. Vår strävan är att materialval och design ska klara de specifika krav som ställs i just din bransch.

Vad gör vi för att bidra?