1. Du är här:
  2. Hem
  3. Branscher
  4. Motor
  5. Värmeåtervinningssystem

Värmeåtervinningssystem

Ökande bränslepriser och miljökrav har drivit fram system för att få ut så mycket energi som möjligt ur bränslet. Ett sätt är att utnyttja energin i avgaserna för att producera ånga som i sin tur driver en ångturbin.

Kraften från ångturbinen kan sedan användas för att producera el eller komprimera luft. Görs ”Waste Heat Recovery” (WHR) systemet effektivt, så kan bränsleförbrukningen minska med
nästan 10 %. Somas kalott– och vridspjällventiler används för avstängning och kontroll av det varma avgasflödet, samt för en mängd applikationer i systemets vatten och ångdel.

”WHR” system är oftast installerade på stora lågvarviga tvåtaktsmotorer på stora fartyg.


Motor-Varmeatervinningssystem2
Branscher-motor-varmeatervinnigssystem-CTA1

Hållbar produktion

Hållbar produktion innebär en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar produktion är också en förutsättning för företagets långsiktiga utveckling.

Intresserad av våra ventiler?