1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. Hållbarhet

Hållbarhet, trygghet och kontinuitet

För oss på Somas är hållbarhet, trygghet och kontinuitet centrala faktorer – det ingår som en naturlig del i våra kundrelationer och i vår verksamhet. Vi vill vara en ansvarsfull och lönsam aktör i ett långsiktigt hållbart samhälle. Våra värderingar, uppförandekod, policyer samt vår verksamhetsstyrning skapar grunden för hållbara resultat på Somas.

Hållbarhet bygger på balans i de tre delarna miljö, arbetsmiljö/socialt och ekonomi. Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Våra fokusområden


Hallbarhet-hallbar-produktion

Hållbar produktion

Hallbarhet-hallbara-losningar

Hållbara lösningar

Hallbarhet-hallbar-leverantorskedja-2

Hållbar leverantörskedja

Hallbarhet-socialt-ansvarstagande

Socialt Ansvarstagande

Hallbarhet-UN-global-compact

UN Global Compact

Omasomas-hallbarhet-CTA1

När tillförlitlighet är viktigt

Somas ventiler är utvecklade för att passa i en mängd olika branscher. Vår strävan är att materialval och design ska klara de specifika krav som ställs i just din bransch.

Vi har flera programvaror!