1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. Hållbarhet
  5. Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja

Vi strävar efter att använda leverantörer i vårt närområde i så stor utsträckning som möjligt. Det borgar för så korta transportsträckor som möjligt, samtidigt som det gynnar företagandet och utvecklingen i den region som vi verkar i.

Leverantörer är en viktig del av Somas totala verksamhet och de väljs med omsorg på grundval av objektiva faktorer som kvalitet, tillförlitlighet, leverans och pris. Vi har en policy som heter
Supplier Code of Conduct” (Leverantörens uppförandekod), där vi slår fast de krav som Somas ställer på leverantörer beträffande affärsetik, lagefterlevnad, mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet, löner och arbetstider, miljöarbete samt hållbarhet för produkter och service.

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer följer det som definieras i uppförandekoden. Att leverantören undertecknar denna uppförandekod är utgångspunkten för en affärsmässig relation med Somas. I uppförandekoden ingår också att leverantören ställer samma krav på sina underleverantörer.


Omsomas-hallbarhet-hallbarleverantorskedja-CTA1

Vi anpassar oss till din bransch

Kommer du från en bransch som kräver metalltätande ventiler i rostfritt material? Då har du kommit rätt, på Somas får du det du söker!

Utforska våra programvaror!