1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. ISO Certifieringar

Somas och ISO certifieringar

Det finns ett antal internationella krav och standarder som utgör underlag för certifiering av ett företags verksamhetssystem. Somas har valt att följa de standarder som handlar om kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

I ett verksamhetssystem omsätts företagets övergripande mål och strategier i processer som fokuserar på kundens och verksamhetens behov. Verksamhetssystemet har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur företaget fullföljer sitt uppdrag och visar även hur varje medarbetare bidrar till detta.


ISO-Kvalitet ISO 9001

Kvalitet ISO 9001

ISO-Miljö ISO 14001

Miljö ISO 14001

ISO 45001

Arbetsmiljö ISO 45001

Omsomas-ISOcertifieringar-CTA1

Vi kan våra produkter

All utveckling och tillverkning av Somas ventiler och övriga produkter görs av våra egna medarbetare, därför finns det ingen som kan våra produkter bättre än vi själva. Låter ni oss sköta servicen på era produkter garanterar vi att servicen blir professionellt utförd.

Vill du veta mer om Somas?