1. Du är här:
  2. Hem
  3. Produkter
  4. Manöverdon
  5. Övriga manöverdon

Produkter


Övriga manöverdon

Somas erbjuder dig olika typer av ställdon för att du ska kunna fjärrstyra eller manövrera dina ventiler på ett effektivt och säkert sätt. Du kan välja mellan Somas egna ställdon eller andra välkända fabrikat av elektriska och hydrauliska ställdon. Oavsett vilken typ av ställdon du behöver, kan du lita på Somas kvalitet och service.

SQ 10.2_AC 01.2 - MWG mit MSA_AUMA2

Auma

Ovriga manoverdon-Rorork-eldon2

Rotork

produkter-ovrigamanoverdon-CTA1

Hållbar produktion

Hållbar produktion innebär en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar produktion är också en förutsättning för företagets långsiktiga utveckling.

Rör i industri

Vi anpassar oss till din bransch