1. Du är här:
  2. Hem
  3. Produkter
  4. Manöverdon
  5. Manuella don
  6. Tillbehör manuella don Induktiv givare

Produkter


Tillbehör Ställdon typ A Induktiv givare med puck

Tillbehör manuella donInduktiv givare

Manuella don kan utrustas med induktiva ändlägesgivare för direktmontage på ställdon inklusive puck. Varje givare har brytare för öppet/stängt läge.

Dokument

Produktinformation

Datablad

Artikel
Namn
Språk/Typ
Ladda ned
Artikel: Ställdon
Namn: Si-502SE
Språk/Typ SE pdf
Ladda ned:

Produktinformation

Pucken ger en mycket bra visuell indikering av ventilens läge samtidigt som man ser givarnas status. Detta är en lösning som tål vibrationer mycket bra.

Montage enligt VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Rör i industri

Vi har fler manöverdon i vårt sortiment