1. Du är här:
  2. Hem
  3. Tjänster
  4. SomAware®
  5. SomVerify®

SomVerify®

somverify

Se till att lyssna när dina ventiler pratar! SomVerify® innebär fjärrassistans som kan spara både tid och pengar.

Med rätt teknik kan vi verifiera att dina ventiler fungerar bäst i varje applikation och eventuella fel på smarta lägesställare, pneumatiska ställdon eller ventiler identifieras innan det orsakar en driftstörning i processen.

Smart lägesställare

Att använda den smarta lägesställarens inbyggda diagnostik ger ett försprång och kan hjälpa att identifiera eventuella fel på din regler- eller on/off-ventil. Att urskilja ett problem innan det sker en process-störning och kunna planera en serviceinsats i god tid sparar både tid och pengar. Somas har under en längre tid investerat i smart teknik och det är nu hög tid att dra nytta av inbyggda funktioner och tjänster. Prata med oss om hur du lättast kommer igång och vilka serviceutbud vi har att erbjuda för dig!


Somaware-Somverify-CTA1

Somas och hållbarhet

Vi strävar ständigt efter att möta dagens behov samtidigt som vi värnar om framtida generationers möjligheter. Vårt tänk och passion hämtar kraft från hållbarhet, säkerhet och innovation.

Intresserad av våra produkter?