Vinnova-stöd startar Somas AI-resa

Prediktivt underhåll av smarta ventiler

I september 2020 beviljades Somas finansiering hos Vinnova för att påbörja vårt arbete med AI (Artificiell Intelligens). Vi kan nu stolt meddela att projektet ett år senare är i hamn. Det långsiktiga målet med projektet är att kunna erbjuda våra kunder smarta ventiler som i ett tidigt skede kan skicka indikationer på att underhåll behövs. För att nå detta mål har följande konkreta delmål etablerats och uppnåtts:

  • Identifiera parametrar lämpliga för ett AI-system som kan användas för prediktivt underhåll.
  • Genomföra ett så kallat ”Proof-of-concept” med AI och insamlade data.
  • Skapa en färdplan för framtida arbete.

Ett resultat av projektet är ett webbaserat verktyg som används för att analysera stora mängder insamlade data. Ett annat är en första version av ett så kallat ventilhälsomått. Modellen uppskattar ventilers status med hjälp av ett antal förutbestämda indikatorer för att prediktera dess livslängd. Konceptet ventilhälsomått kommer vidareutvecklas och användas för att bestämma vilka proaktiva åtgärder som ska sättas in. För våra kunder kan det innebära ökad ventiltillgänglighet och produktivitet. Färdplanen har legat till grund för planering för framtida arbete i ett större perspektiv.

Vi har under projektets gång bidragit med vår produktexpertis samt erfarenheter kring ventilers livscykler och fått hjälp med AI av AFRY på konsultbasis.

Du kan läsa mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Rulla till toppen