Leverans till Mexico 1945

Somas 75 år

Somas historia startade den 14 december 1945 då Handelsregistret för Värmland mottog ansökan om att driva ”fabriksrörelse samt idka handel” i företagsnamnet Sliperi & Mekaniska Arbeten Säffle, Somas. Vi är stolta och tacksamma. Den pågående pandemin har tyvärr hindrat oss från att fira på det sätt vi hade tänkt oss men dagen till ära har vi tagit fram en egen Somas-bakelse. I små grupper och med stort avstånd avnjuter vi bakelsen idag.

Somas historia började med slipning och polering av matbestick som i slutet av andra världskriget var en bristvara. På bilden kan ses en sändning av matbestick till Mexico. Det arbetades tidigt med andra egenutvecklade produkter. Ventiltillverkning startades i slutet av 40-talet då det fanns ett stort behov av ventiler till den lokala processindustrin. En processindustri som till stor del bestod av papper- och cellulosaindustri. Detta gjorde att Somas tidigt började tillverka ventiler i rostfritt syrafast material. Den första ventiltypen som tillverkades var trottelventil. Den benämns idag som vridspjällventil. I början på 70-talet kom kalottventilen som visade sig vara lösningen för många applikationer. 

När den metalltätande vridspjällventilen utvecklades i slutet av 70-talet fanns ett ventilprogram som täckte stora delar av processindustrins behov och som senare byggdes vidare på. Dagens produktprogram består av kalottventiler, kulventiler, vridspjällventiler, samt pneumatiska ställdon med tillhörande ventillägesställare.

Scroll to Top