Somas belönas med guldmedalj av EcoVadis

Sedan 2019 är Somas anslutna till en av världens största leverantörer av hållbarhetsbedömningar, EcoVadis.
De utvärderar årligen över 90,000 anslutna företag verksamma inom mer än 200 olika branscher i över 160 länder.
Deras bedömningar bygger på internationella hållbarhets standarder som exv. Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Företag som utvärderas får årligen besvara ett antal frågor kopplade till fyra områden; miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. Svaren stöds med tillämplig dokumentation som styrker att ett företag har de processer och resultat som uppges.

Det var i samband med resultatet av den senaste utvärderingen som vi nåddes av den glada nyheten att Somas tillhör topp 5% av alla företag som utvärderats, och därigenom belönades med en guldmedalj. Somas har sedan många år tillbaka ett bra arbetssätt för hållbarhet och det är tack vare den ständiga strävan att förbättras inom området som vi fått en så bra bedömning.

Somas kommer självklart fortsätta arbeta med nya initiativ inom hållbarhet, men också hålla fast vid det goda arbete som redan görs. Vår vision är att bedriva verksamheten med så lite miljöpåverkan som möjligt och att verka för bra arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbarhet i våra leverantörskedjor.

Kort och gott vill vi att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet, det faktum att vi belönats med en guldmedalj av EcoVadis är ett kvitto på att det vi gör är rätt, vilket vi självklart vill fortsätta med även i framtiden.

Vill du veta mer om EcoVadis och vad de erbjuder kan du läsa mer på deras hemsida.

Rulla till toppen