Kristina Hellström projektledare på Somas

Somas finalist i Smart Industri

Sex företag har utsetts till finalister i den femte omgången av företagstävlingen Smart industri, Somas är stolta över att vara en av dessa. Tävlingen, som instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), uppmärksammar och belönar företag som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Vinnare och eventuella hedersomnämnanden presenteras den 11 februari som avslutning på Tillväxtverkets och Vinnovas konferens Smarta industri-dagarna 2021.

Syftet med företagstävlingen Smart industri är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt. Finalister och vinnare representerar vitt skilda branscher och affärsområden men har smart digitalisering som gemensam nämnare. Vem som helst kan nominera bidrag till tävlingen. Finalister och vinnare utses av en jury, vinnare och hedersomnämnanden presenteras den 11 februari.

SomAware® – Somas digitala resa
Somas har utvecklat flera verktyg som är tänkta att underlätta arbetet för sina kunder men även för det interna arbetet. SomAware® ger tillgång till den digitala kapacitet som Somas kan ge. Plattformen erbjuder produkter, system, lösningar och tjänster som låter kunder veta mer, kunna göra mer och därmed öka sina ventilers prestanda. Plattformen kommer kontinuerligt
att utvecklas med kundens process och affär i fokus.

Effektiv resursanvändning
En tjänst som vi tittar på mycket just nu utvecklas under namnet SomVerify®. ”Här är det långsiktiga målet att kunna erbjuda våra kunder smarta ventiler som kan ge en tidig indikation på om de kräver underhåll”, säger Kristina Hellström, Project Manager på Somas. ”Det finns ett stort mervärde i att kunna erbjuda våra kunder service och underhåll baserat på informationen från ventilen.
Att enbart ge service till de ventiler som har behov av det leder till en effektivare resursanvändning.”

Digitaliseringsstrategi
Som verkstadsindustriföretag och med begränsad kompetens inom mjukvara och dataanalys så har Somas fått arbeta fram en digitaliseringsstrategi som bygger på partnerskap och att ta hjälp av experter. Det är viktigt att metoder anpassas efter förutsättningar och att vi ständigt utvärderar behovet. Att våga ta små steg framåt är avgörande för att kunna möta morgondagens behov.

https://www.iva.se/projekt/smart-industri/tavlingen/

Scroll to Top