Somas stödjer Världens Barn 2022

Somas stödjer Världens Barns insamling för att vi vill bidra till barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Detta känns viktigare än någonsin, då många barn befinner sig på flykt undan konflikter, fattigdom och klimatförändringar eller i andra utsatta situationer som skapar oro och otrygghet.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Rulla till toppen