Vinnova-stöd startar Somas AI-resa

Vinnova-stöd startar Somas AI-resa

I september sökte Somas pengar från Vinnova för att starta sin AI-resa. Detta stöd har nu blivit beviljat. Tillsammans med AFRY ska man undersöka möjligheter till att använda sig av AI och machine learning för att kunna prediktera underhåll. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans, AFRY kommer tas in som konsulter.

Smarta ventiler
Somas långsiktiga mål är att kunna erbjuda sina kunder smarta ventiler som kan ge en tidig indikation på om de kräver underhåll. Det finns ett mervärde i att kunna erbjuda sina kunder service och underhåll baserat
på den informationen. Detta projekt har som syfte att utreda möjligheterna att använda Somas insamlade sensordata för preventivt underhåll med hjälp av AI. Det syftar också till att presentera en färdplan för fortsatt arbete inom detta område.

Förväntade effekter
AI-projektet bidrar till att öka affärsvärdet av de data Somas kan samla in via denna teknik. Det bidrar
dessutom till ett ökat värde för sina kunder på ett flertal punkter.
”Dels bidrar projektet till Somas möjligheter att erbjuda sina kunder bättre produkter, men dels också till att företaget kan erbjuda sina kunder produkter som har mindre omkostnader för service och underhåll”, säger Kristina Hellström, Project Manager på Somas.

Prediktivt underhåll är målet
Huvudmålet för denna satsning är det förebyggande underhållet, vilket innebär att man ger service till de
ventiler som har behov av det. Detta främjar en effektivare resursanvändning.

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/

Rulla till toppen