Achilles

ACHILLES

Somas ventiler är godkända i enlighet med Achilles gemensamma kvalificeringssystem som leverantör till olje- och gasindustrin. Detta gör att våra kunder inom denna sektor har en garanti för att vi svarar upp mot marknadens krav.

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

Ladda ner certifikat

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

Rulla till toppen