ATEX

ATEX – DIREKTIVET

ATEX produktdirektiv 2014/34/EU omfattar elektrisk och mekanisk utrustning som ska användas i explosiva atmosfärer. Utrustning som omfattas av och uppfyller kraven i direktivet ska ATEX-märkas och åtföljas av ett ”intyg om överensstämmelse”.

Somas kan leverera samtliga ventiler med manöverdon och tillbehör som ATEX-godkända. Ventilerna kan användas upp till och med zon 0 för explosiva gas-atmosfärer, och upp till och med zon 20 för explosiva damm-atmosfärer.

Begäran om ATEX anges vid förfrågan.

Ytterligare information om ATEX kan fås genom utvecklingsingenjör Magnus Jansson.

mer information

Magnus Jansson

Rulla till toppen