LLOYDS

LLOYDS REGISTER

SOMAS vridspjällventiler är typgodkända för marina- och offshoreapplikationer. Här nedan finner du alla dokument med Lloyds typgodkännande enligt listan nedan:

  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil MTV med metallsäte
  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil VSS med metallsäte
  • Lloyds typgodkännande för vridspjällventil VSS med metallsäte och hårdkrombelagd spindel

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Johan Bergsland.

MTV med
metallsäte


PDF-format

VSS med
metallsäte


PDF-format

vss med metall-säte och hård- krombelagd spindel

PDF-format

mer information

Johan Bergsland

Scroll to Top