MASKINDIREKTIVET

MASKINDIREKTIVET

Ventiler som monteras i maskiner kan man i vissa fall välja att se som delvis fullbordade maskiner i enlighet med direktiv 2006/42/EG, maskindirektivet.

Somas har vidtagit alla mått och steg som krävs för att Somas ventiler ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

Komplett teknisk dokumentation som består av bland annat tillverkningsanalys, riskanalys, använda standarder, uppfyllda krav och monteringsinstruktioner finns tillgänglig för inspektion av berörda myndigheter.

Monteringsinstruktioner medföljer levererade ventiler.

För de leveranser där man kommit överens om att direktivet 2006/42/EG ska tillämpas, bifogas leveransen en ”Försäkran för inbyggnad”. Försäkran visar att ventilerna uppfyller maskindirektivets krav på delvis fullbordade maskiner.

För ytterligare information om direktivet, kontakta utvecklingsingenjör Magnus Jansson.

mer information

Magnus Jansson

Rulla till toppen