Reglerventiler

SOMAS REGLERVENTILER – FÖR ANVÄNDNING INOM MÅNGA BRANSCHER

Reglerventiler har en central plats i Somas ventilprogram och kan användas inom många områden och branscher. Flera av Somas ventiler används som reglerventiler, där kalottventilen är en av dem. Tack vare sin konstruktion, med kalott och spindel i ett stycke, har kalottventilen de optimala egenskaperna för reglering. Vridspjällsventilen är också en utmärkt reglerventil. Kulventilen har en karakteristik som är mindre lämpad för reglering, men då kulventilens övriga fördelar (ventilsäten i bägge riktningar och lågt motstånd vid full öppning) har betydelse kan den mycket väl användas som reglerventil.

GLAPPFRIA REGLERVENTILER

En oerhört viktig punkt på en reglerventil är kopplingen mellan ventilspindel och ställdon. På Somas ställdon har kilspårsförbandet kompletterats med en patenterad friktionskoppling. Kopplingen tar bort glappet mellan
don och ventil, vilket är en förutsättning för en optimal reglerfunktion. Reglerventilen blir komplett genom den glappfria kopplingen mellan ställdon och lägesställare.

Produktinformation

Somas ventiler, ställdon och lägesställare har de egenskaper som krävs för en reglerventil. God reglerkarakteristik och glappfrihet. Nedan följer produktinformation för Somas reglerventiler.

  • Dimensioner kalottventiler DN25/2 – DN700
  • Dimensioner vridspjällsventiler DN80 – DN1200
  • Dimensioner kulventiler DN25 – DN500
  • Tryckklasser PN10 – PN100
  • Kalottventiler med kalott och spindel i en enhet
  • Glappfri momentöverföring mellan ventil och ställdon
  • Glappfri lägesöverföring mellan ställdon och lägesställare
Reglerventiler

REGLERVENTILER – NÄR DU VILL REGLERA DIN PROCESS

Reglerventilen behövs inom alla branscher. Många processparametrar behöver regleras som flöde, nivå, tryck, temperatur och koncentration. Ordentligt tillverkade glappfria reglerventiler är därför ytterst viktiga inom industrin, för både kvalitet och ekonomi.

Somas reglerventiler passar inom de flesta branscher. Exempelvis inom papper- och cellulosaindustrin, där några typiska användningsområden är reglering av massakoncentrationer och ångflöden till torkpartier. Inom läkemedelsindustrin används Somas reglerventiler för att reglera temperaturen av olika reaktorer. Inom stålindustrin används reglerventilerna till att styra kylvattenflöden till härdning av stål. Inom motorapplikationer används ventilen för tryck-reglering i insugningsröret.

Det finns många exempel på användningsområden. Kontakta oss på Somas eller någon av våra distributörer för mer information.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-69 17 00

Rulla till toppen