Vridspjällsventiler

SOMAS VRIDSPJÄLLsVENTILER – MED AVANCERAD TRIPPELEXCENTRISK KONSTRUKTION

Somas vridspjällsventil hjälper dig att reglera ditt flöde oavsett om det handlar om ånga, gaser, vatten eller andra vätskor. Ventilerna tillverkas i rostfritt stål med ett homogent metallsäte. Installation görs via inspänning mellan flänsar både med och utan lugs.

Näst intill underhållsfri

En stor fördel med Somas vridspjällsventil är att den i princip är underhållsfri. Detta är möjligt tack vare en unik design av viktiga komponenter i ventilen. Många branscher har önskemål om att köra långa perioder mellan ordinarie service och då är det viktigt att ingående delar svarar upp mot dessa krav.

VRIDSPJÄLLVENTILENS UTFORMNING

Somas metalltätande vridspjällsventiler typ VSS och MTV har en avancerad trippelexcentrisk konstruktion. Utformningen på sätet och spjällets unika konstruktion ger en mycket god täthet och gör att ventilerna i det närmaste är underhållsfria. Ventilsätets höga yttryck mot spjället gör ventilen användbar för exempelvis massaapplikationer där fibrerna lätt klipps av. Somas vridspjällventil MTV är det mest kostnadseffektiva valet för regler- och on/off-applikationer.

Ventilerna tillverkas i flera materialkombinationer vilket gör den användbar inom många olika branscher. Det metalliska sätet påverkas inte av höga strömningshastigheter och ventilen behåller sin täthet även efter många års användning. Vridspjällventilen tillverkas upp till DN1200 och i tryckklasserna PN10 – 100.

KOMBINERA VRIDSJÄLLVENTILEN MED STÄLLDON

Vridspjällsventilen är användbar för såväl rena som förorenade medier såsom vätskor, gaser och ånga. För reglering förses ventilen med Somas pneumatiska ställdon och ventillägesställare.

Som handventil förses ventilen med handspak eller snäckväxel.

Produktinformation

Våra vridspjällsventiler finns installerade i hundratusentals applikationer. Med den mångåriga erfarenhet som vi på Somas har av metalltätande ventiler, vågar vi påstå att vårt koncept är det bästa på marknaden. Detta koncept ligger också till grund för vår vidareutveckling som vi kontinuerligt arbetar med vad gäller metalltätande vridspjälslventiler.

Somas vridspjällsventiler erbjuder många finesser som specialanpassats beroende på ventilens aktuella användningsområde.

  • Ventiler i rostfritt stål
  • Dimensioner från DN80 – DN1200
  • Tryckklasser PN10 – PN100
  • Ventilhus för inspänning alternativt ”lugs”
  • Säte av homogent rostfritt stål som inte skadas av höga strömningshastigheter
  • Utbytbart säte i alternativa material
  • Alternativa bygglängder
  • Unik spjällgeometri som benämns avancerad trippelexcentrisk.
  • God täthet upp till klass V för metallsäte och klass VI för mjuktätande säte. 
  • Konstruerad med avancerad trippelexcentrisk spjällgeometri
Vridspjällsventiler

VRIDSPJÄLLsVENTILER – FÖR ETT STORT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Somas vridspjällsventil har ett stort användningsområde på grund av sin konstruktion och materialval. Den är som standard metalltätande och genom trippelexcentriskt utförande i kombination med det homogena sätet, så klarar den såväl medier innehållande fasta partiklar som medier med mycket hög temperatur.

Exempel på olika branscher och dess krav kan nämnas ångapplikationer med temperaturer runt 600° C, applikationer på dieselavgaser och massasuspensioner innehållande en hög andel fiber eller olika typer av koksyror. Det breda användningsområdet ställer stora krav på ventilens konstruktion, samt ingående material. Genom att använda trippelexcentriskt utförande på spjället, samt ett säte av homogent rostfritt stål har vi en valfrihet att använda alternativa rostfria kvaliteter.

Vridspjällsventiler

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss, våra produkter och tjänster, kontakta oss gärna via e-post, telefon, eller via formuläret nedan.

E-post: sales@somas.se
Tel: 0533-69 17 00

Rulla till toppen