1. Du är här:
  2. Hem
  3. Aktuellt
  4. EcoVadis
Hallbarhet-hallbar-produktion

Somas får silvermedalj av EcoVadis 2023

Somas har varit anslutna till EcoVadis, en av världens största leverantörer av hållbarhetsbedömningar, sedan 2019. EcoVadis utvärderar varje år över 90,000 företag som verkar inom mer än 200 olika branscher i över 160 länder. De baserar sina bedömningar på internationella hållbarhets standarder som exv. Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Varje år måste de utvärderade företagen svara på ett antal frågor som rör fyra områden. Områdena är; miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. De måste också lämna in tillämplig dokumentation som bevisar att de har de processer och resultat som de påstår.

I samband med den senaste utvärderingen fick vi den glada nyheten att vi belönats med silvermedalj. Det innebär att vi hör till den 89,2 percentilen av alla företag som EcoVadis har bedömt. Somas arbetar aktivt med hållbarhet och har gjort så sedan många år tillbaka. Tack vare vår ständiga strävan att förbättras inom området har vi fått en så bra bedömning.

Somas kommer självklart att fortsätta att arbeta med nya initiativ inom hållbarhet, men också att hålla fast vid det goda arbete som vi redan gör. Visionen är att bedriva verksamheten med så lite miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att verka för bra arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och hållbarhet i våra leverantörskedjor.

Kort och gott vill vi att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet. Det faktum att vi har belönats med en silvermedalj av EcoVadis är ett kvitto på att vi gör rätt. Det vill vi självklart fortsätta med även i framtiden.

Om du vill veta mer om EcoVadis och vad de erbjuder kan du besöka deras hemsida.