1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. ISO Certifieringar
  5. Kvalitet ISO 9001

Kvalitet ISO 9001

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringsorgan är TÜV UK Ltd.

På Somas har vi som krav att leverera produkter som överensstämmer med kundens önskemål och myndigheternas krav. Produkterna ska levereras i avtalad tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Kvalitet är ett centralt begrepp för oss gentemot våra kunder, leverantörer och givetvis bland oss själva.

Företagets kvalitetstänkande ska finnas i hela organisationen. Genom effektiv kvalitetsstyrning och systematiskt arbetssätt, ser vi till att rätt nivå uppnås. Kvalitetssäkringsarbetet ska drivas formellt enligt den standard som ISO 9001 kräver, men andra normer och krav kan förekomma.


Omsomas-ISO9001-CTA1

Hållbar leverantörskedja

Vi strävar efter att använda leverantörer i vårt närområde i så stor utsträckning som möjligt. Det borgar för så korta transportsträckor som möjligt, samtidigt som det gynnar företagandet och utvecklingen i den region som vi verkar i.

Vi har flera spännande utbildningar