1. Du är här:
  2. Hem
  3. Branscher
  4. Energi

Energi

Förbättrad produktionsteknik, toppmodern maskinpark i kombination med vår långa erfarenhet av höga temperaturer och tryck, gör att vi idag kan använda vridspjälls och kalottventiler i applikationer som traditionellt varit förbehållna dyra ”severe service”- ventiler.

Somas levererar idag ventiler till en mängd olika energiapplikationer inom branschen för energi. Några av våra mest ”förädlade” produkter finns installerade inom detta segment. Temperaturen i ångturbiner, gasturbiner och förbränningsmotorer drivs hela tiden upp i takt med att nya och bättre material kommer in på marknaden. Somas följer kontinuerligt denna utveckling för att kunna bemöta de nya kraven.


Energi-Gasturbiner

Gasturbiner

Energi-Angturbiner

Ångturbiner

Energi-Kraftverk-och-varme

Kraftverk och fjärrvärme

branscher-energi-CTA1

Hållbar produktion

Hållbar produktion innebär en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar produktion är också en förutsättning för företagets långsiktiga utveckling.

Vill du veta mer om Somas?