1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. ISO Certifieringar
  5. Arbetsmiljö ISO 45001

Arbetsmiljö ISO 45001

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 45001:2018, d.v.s. certifiering av vårt arbetsmiljöarbete. Vårt certifieringsorgan är TÜV UK Ltd.

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Rätt applicerat uppfyller ISO 45001 också kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Fördelarna för Somas att arbeta enligt ISO 45001 är:

  • Det hjälper oss att upptäcka och förebygga risker, bidrar till bättre arbetsmiljö och minskar kostnader för till exempel sjukfrånvaro samt rehabilitering.
  • Ekonomisk och arbetsmiljömässig nytta i form av t.ex. ökad effektivitet i arbetsmiljöarbetet, eliminerade eller minskade risker för personal och andra intressenter som skulle kunna bli utsatta för arbetsmiljörisker.
  • Trovärdighet för organisationens arbetsmiljöarbete och ökad kompetens inom organisationen.

Omsomas-ISO45001-CTA1

Vi hör dina ventiler prata

Se till att lyssna när dina ventiler pratar! SomVerify® innebär fjärrassistans som kan spara både tid och pengar. Med rätt teknik kan vi verifiera att dina ventiler fungerar bäst i varje applikation och eventuella fel som uppstår.

Lär dig mer om hur Somas grundades