1. Du är här:
  2. Hem
  3. Om Somas
  4. ISO Certifieringar
  5. Miljö ISO 14001

Miljö ISO 14001

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015 dvs certifiering av vårt miljöarbete. Vi har integrerat vårt ledningssystem för miljö i det befintliga kvalitetsledningssystemet. Vårt certifieringsorgan är TÜV UK Ltd.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning, vilken syftar till att införa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt att följa lagar och regler och minska miljöpåverkan från sin verksamhet, produkter och tjänster.

Fördelarna för Somas att arbeta enligt ISO 14001 är:

  • Identifiering av vilka krav och förväntningar som finns på verksamheten.
  • Det hjälper oss att bryta ner vår strategi från ord till handling ut i hela verksamheten.
  • Säkerställa efterlevnad av miljölagar och andra krav.
  • Undersöka verksamhetens miljöpåverkan och miljörisker och initiera åtgärder.
  • Införa kontroll och styrning där så är motiverat.
  • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens miljöprestanda.

Omsomas-ISO14001-CTA1

Vi tar vårt sociala ansvar

Vi strävar efter att betraktas som en betrodd lokal samarbetspartner och att bygga ömsesidiga relationer med våra intressenter. Somas samhällsengagemang är stort och vi deltar i olika nätverk där vi bidrar i form av pengar, kunskap och tid.

Vill du bli en del av vårt team?