Case story: Kola MMC

Case story: Kola MMC


Kund: Kola MMC
Bransch: Gruvnäring
Var är ventilen installerad: Nickelutvinningsanläggning
Media: Vatten (eller kondensat), spolvatten, ånga, saltlag, luft
Temperatur: Ånga 148 , vatten/kondensat 115 , spolvatten 30 , saltlag 110 , luft 53 .
Tryck (bar): 6 bar
Flöde: Ånga: 2080 kg / timme (max). Vatten/kondensat: 65 m3 / timme (max). Spolvatten: 18 m3 / timme (max). Saltlag: 63 m3 / timme (max). Luft: 200 nm3 / timme (max). 
Antal installerade ventiler: 43 stycken flänsade kalottventiler med pneumatiska ställdon. 13 stycken on/off-ventiler samt 30 reglerventiler.

Applikationsbeskrivning

Ventilerna används i en nickelutvinningsanläggning och hjälper till att göra sig av med diverse flytande avfall.  350m3 / år passerar igenom anläggningen och producerar natriumsulfat och natriumklorid, samt rent vatten som återanvänds i utvinningsprocessen.

Övriga kommentarer

Gruvnäring

Vill du veta mer om hur våra produkter kan användas inom gruvnäring? Klicka på knappen nedan.

Case stories

Vi har flera olika exempel från våra kunder verksamma inom många olika branscher. Klicka på knappen nedan om du vill veta mer.

Scroll to Top