Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt

Innehållet på Somas webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Somas Instrument AB. Detta innebär att innehåll, foton, grafik och annat material inte får lagras, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan skriftlig tillåtelse från Somas. Detta gäller om inte annat anges. Enda undantaget gäller vid lagring på dator eller utskrift för personligt bruk.

Webbplatsens innehåll får citeras om detta sker enligt lagstiftningen om upphovsrätten, källan för citatet måste dock synas tydligt. När det gäller varumärken och logotyper på webbplatsen får dessa inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Varumärken

Alla kännetecken som framgår av Somas webbplats är varumärken som tillhör Somas Instrument AB om inte annat anges. Somas Instrument AB:s varumärke får endast användas efter skriftlig tillåtelse ifrån detta.

Länkar till och från webbplatsen

Om Somas webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, är det viktigt att en sådan inte ses som en rekommendation eller garanti från vår sida. Detta innebär att Somas inte är ansvariga för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Ansvaret ligger helt och hållet på besökaren. Vi på Somas kan inte heller garantera innehållet på webbplatser vi eventuellt länkar till på vår webbplats.

För att länka till Somas webbplats krävs att Somas webbplats öppnas i ett separat fönster och inte placeras inom ramen för den andra webbplatsen. Det innebär även att länken inte får finnas under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Dessutom är det viktigt att adresserna kopplade till Somas respektive webbsidor inte ändras, eftersom de pekar mot korrekta sidor och förändringar kan medföra trasiga länkar.

Rulla till toppen